Humboldt-Universität zu Berlin - Mathematisch-Naturwissen­schaft­liche Fakultät - Didaktik der Physik | Physics Education Research

Kontakt / Contact

 

AG Didaktik der Physik der Humboldt-Universität zu Berlin

 

Postanschrift

Humboldt-Universität zu Berlin
Didaktik der Physik
Unter den Linden 6

10099 Berlin


Sitz

Institut für Physik
Newtonstr. 15
12489 Berlin

Sekretariat

Raum 2'307
Telefon +49 30 2093 82070
Fax +49 30 2093 82071
E-Mail helen.jurscha (at) physik.hu-berlin.de

Physics Education Group at Humboldt-University of Berlin

 

Postal Address

Humboldt-University of Berlin
Didaktik der Physik
Unter den Linden 6

10099 Berlin
Germany

Office

Department of Phyics
Newtonstr. 15
12489 Berlin

Administration

Room 2'307
Phone +49 30 2093 82070
Fax +49 30 2093 82071
E-Mail helen.jurscha (at) physik.hu-berlin.de