Humboldt-Universität zu Berlin - Mathematisch-Naturwissen­schaft­liche Fakultät - Novel Materials

09. Forschungsseminar Ss 2012 - AG Neue Materialien

  • Was GNM Forschunsseminar
  • Wann 21.06.2012 von 11:00 bis 13:00
  • Wo Newtonstr. 15, Raum 2´101
  • iCal

Frau Prof. Dr. Janina Maultzsch
Vortrag zum Thema :
"Raman spectroscopy"